Contents

Wstęp do kognitywistyki 2023/2024 (ćwiczenia)

Informacje ogólne

Informacje na tej stronie dotyczą ćwiczeń, nie wykładu (kliknij)

Informacje na tej stronie dotyczą ćwiczeń z WdK, uzupełniających wykłady dr Ł. Przybylskiego.

WdK realizowane jest na pierwszym semestrze licencjackich studiów z kognitywistyki na UAM (30h wykładów, 30h ćwiczeń).

Masz trudności technologiczne, psychologiczne i/lub inne? (kliknij)

Jeśli doświadczasz kryzysu emocjonalnego i niepokoju z racji na sytuację pandemiczną, Wydział Psychologii i Kognitywistyki oferuje bezpłatne wsparcie i konsultacje psychologiczne .

Jeśli czujesz, że studiowanie Cię przerasta, że napotykasz problemy ponad swoje siły i umiejętności, możesz zwrócić się do psychologicznego konsultanta do spraw trudności w studiowaniu .

Jeśli przechodzisz przez gorszy okres lub potrzebujesz wsparcia z innego powodu, nie bój i nie wstydź się zasięgnąć pomocy psychologicznej .

Jeśli masz trudności technologiczne lub zdrowotne, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające realizowanie przedmiotu, proszę skontaktuj się ze mną celem wypracowania planu Twojego uczestnictwa w zajęciach.

Kognitywistyka to nauka o umyśle, tego też dotyczą zajęcia: umysłów, które bywają ludzkie i nieludzkie, sztuczne i naturalne, świadome i nieświadome, które percypują, są emocjonalne, ucieleśnione i predykcyjne. Szczegóły co do oceniania i (nie)obecności znajdziecie na końcu strony.

 • Dyżur we wtorki 11-14 i środy 8:00-10:00 w bud. AB, p. 110. W inne dni jestem niedostępny w sprawach dydaktycznych (mogę odpisać/być, ale nic pewnego),
 • Kontakt pod michal.wyrwa [at] amu.edu.pl.

Na każde spotkanie przewidziany jest obligatoryjny materiał do analizy (do przerobienia ze zrozumieniem przed zajęciami. Przeczytanie ze zrozumieniem oznacza przeanalizowanie tekstu kilka razy). Znajomość materiału będzie na zajęciach sprawdzana i oceniana.

Będziecie przygotowywać prezentacje i je przedstawiać w trakcie zajęć, poszerzając zagadnienia poruszane w materiałach obligatoryjnych. Podział na zespoły przygotowujące prezentacje nastąpi w pierwszych dwóch tygodniach zajęć. Konieczne jest uzyskanie akceptacji gotowego pliku z prezentacją i planu wystąpienia na dyżurze przed ćwiczeniami. Proszę nie zostawiajcie pracy nad prezentacją na ostatnią chwilę. Rozmawiać możemy przez Teams, maila lub na żywo.

Za formę Waszej prezentacji multimedialnej (estetyka, rozmieszczenie elementów na slajdach, etc.) możecie dostać dodatkowe punkty z przedmiotu TI, o ile wyślecie prezentację prowadzącemu TI.

Co dwa spotkania będziecie proszeni o przesyłanie swoich przemyśleń na jeden z dwóch przerobionych tematów. Przemyślenia powinny dotyczyć zagadnień poruszanych na spotkaniu, obecnych w materiałach obligatoryjnych lub dodatkowych: co Was zainteresowało; z czym nie zgadzacie (polemika), z czym zgadzacie, jak odnieśliście zdobytą wiedzę do swojego życia, który z przerabianych wątków mocniej zgłębiliście w wolnym czasie, et cetera. Sami decydujecie o czym dokładnie piszecie: to okazja do refleksji nad swoimi przekonaniami i emocjami nt. poruszanych zagadnień.

Jedna dawka przemyśleń = 250-400 słów. Do ich przesyłania udostępniony będzie Formularz na Teamsie. Za przemyślenia są punkty, ale nie za ich treść, a za to czy mają wymaganą objętość, są samodzielne i dotyczą któregoś z tematu zajęć.

DEADLINE to zawsze piątek 9:00 w tygodniu, w którym przerabiamy “drugi” z tematów.

Szczegółowa punktacja na dole strony.

Materiały są tutaj a potrzebne do nich hasło u prowadzącego :).

Zajęcia

1. O kognitywistyce (+ uwagi organizacyjne) (12.10)

2. Teoretyczne podstawy nauki o umyśle (19.10)

 • Steven Pinker (2022). Jak działa umysł? (r. 1 Standardowe wyposażenie). Zysk i S-ka.

3. Sztuczny umysł (26.10)

 • Alan Turing (1995/1950). Maszyna licząca a inteligencja. W: B. Chwedeńczuk (red.), Fragmenty filozofii analitycznej, tom II, Filozofia umysłu. SPACJA, s. 271–300.
 • [PREZENTACJA] John Searle (1995/1980). Umysły, mózgi i programy. W: B. Chwedeńczuk (red.), Fragmenty filozofii analitycznej, tom II, Filozofia umysłu. SPACJA, s. 301–324.

4. Umysł percypujący (9.11)

 • Mike Harris, Glyn Humphreys (2002). Obliczeniowe teorie widzenia. W: R. L. Gregory, A. M. Colman (red.), Czucie i percepcja. Zysk i S-ka Wydawnictwo, s. 41–70.
 • [PREZENTACJA] Richard Masland (2020). Czego oczy nie widzą. Jak wzrok kształtuje nasze myśli? (r. 11 Wizja widzenia). Wydawnictwo Poznańskie, s. 194-209.

5. Ewolucja umysłów (16.11)

 • Peter Godfrey-Smith (2018). Inne umysły. Ośmiornice i prapoczątki świadomości (r. 2). Copernicus Center Press, s. 29–60.
 • [PREZENTACJA] Daniel Dennett (1997). Natura umysłów (fragment r. 2 Intencjonalność: systemy intencjonalne, r. 4 Historia intencjonalności). Wydawnictwo CIS, s. 31-39, 99–138.

6. Czytanie umysłów (23.11)

 • Daniel Dennett (1997). Natura umysłów (fragment r. 2 Intencjonalność: systemy intencjonalne). Wydawnictwo CIS, s. 39-70.
 • [Opcjonalne] Arkadiusz Gut (2016). Badania kognitywne i rozwojowe nad czytaniem umysłu (mindreading). W: J. Bremer (red.), Przewodnik po kognitywistyce. Wydawnictwo WAM, s. 714-755.
 • [PREZENTACJA] Simon Baron-Cohen (2009/1997). Rozwój zdolności czytania innych umysłów: cztery etapy. W: A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu, t. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 145–171.

7. Umysł emocjonalny (30.11)

 • Joseph LeDoux (2000). Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego. Wyd. Media Rodzina, s. 120–160 (r. 5 Jacy byliśmy).

 • [Opcjonalnie] Joseph LeDoux (2017). Lęk. Neuronauka na tropie źródeł lęku i strachu ( 4 Mózg obronny). Copernicus Center Press, s. 129-168.

 • [PREZENTACJA] Joseph LeDoux (2017). Lęk. Neuronauka na tropie źródeł lęku i strachu. Copernicus Center Press, fragmenty.

8. 😈 Kolokwium 1 😈 (7.12)

9. Umysł świadomy (14.12)

 • David Chalmers (2010). Świadomy umysł (r. 1 Dwa pojęcia umysłu). Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29–73.
 • Christof Koch (2008). Neurobiologia na tropie świadomości (r. 14 Spekulacje na temat funkcji świadomości). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 239–255.
 • [PREZENTACJA] Monti, M. M., Vanhaudenhuyse, A., Coleman, M. R., Boly, M., Pickard, J. D., Tshibanda, L., … & Laureys, S. (2010). Willful modulation of brain activity in disorders of consciousness. New England Journal of Medicine, 362(7), 579-589.

10. Umysły nieludzkie (zwierzęta) (11.01)

 • Franz de Waal (2016). Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt? (r. 3 Fale kognitywne) Copernicus Center Press.
 • [Opcjonalnie] Franz de Waal (2016). Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt? (r. 2) Copernicus Center Press.
 • [PREZENTACJA] Maciej Trojan (2013). Na tropie zwierzęcego umysłu (r. 3 Komunikacja społeczna i posługiwanie się językiem). Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 27-76.

11. Umysł ucieleśniony (18.01)

 • Michał Wierzchoń, Marta Łukowska (2016). Ucieleśnione poznanie. W: J. Bremer (red.), Przewodnik po kognitywistyce. Wydawnictwo WAM, fragmenty (s. 605-608).
 • Andy Clark, David Chalmers (2008/1998). Umysł rozszerzony. W: M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje. Wydawnictwo IFiS PAN, s. 342-357.
 • [PREZENTACJA] Aleksandra Szymków (2018). Umysł uwolniony. O poznaniu zakorzenionym w ciele i świecie społecznym. Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 201-214 (r. Poznanie dystrybuowane).

12. Właściciel umysłu (25.01)

 • Thomas Metzinger (2018/2009). Tunel Ego. Naukowe badanie umysłu i mit świadomego ja. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, r. 3 (Z ciała do umysłu. Obraz ciała, eksterioryzacja i jaźń wirtualna).
 • [PREZENTACJA] James Kalat (2020). Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 290-292.
 • [PREZENTACJA] Chun Siong Soon, Marcel Brass, Hans-Jochen Heinze, John-Dylan Haynes (2008). Unconscious determinants of free decision in the human brain. Nature Neuroscience 11(5), s. 543-545.

13. Umysł a czas (Bonus content!)

 • (dla zainteresowanych) Dean Buonomano (2019). Mózg, władca czasu (r. 5 i 6). Prószyński i S-ka, s. 115-143, 144-176.
 • [PREZENTACJA] Dean Buonomano (2019). Mózg, władca czasu (r. 4). Prószyński i S-ka, s. 85–114, 269-296.

14. 😈 Kolokwium 2 😈 (1.02)

15. Kolokwium poprawkowe (2.02)

Jeśli zajdzie taka potrzeba.

Polityka oceniania i (nie)obecności

Na spotkaniach trzymajcie się swoich grup USOSowych.

Nieobecności
Jednorazowe nieobecności nie stanowią problemu, ale częstsze już tak: w trosce o jakość Waszej partycypacji w zajęciach i tego, co możecie z nich wynieść, zaliczenie przedmiotu może być w takim przypadku bardziej kłopotliwe. 3 i 4 nieobecność skutkuje koniecznością odrobienia zajęć na dyżurze. Więcej niż 4 nieobecności oznaczają niezaliczenie zajęć.

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, z czego:

 • Prezentacja – do 10 pkt
 • Kolokwia – do 70 pkt (2x 35 pkt)
 • Pozostałe (przemyślenia i wejściówki) – do 20 pkt

Na kolokwiach obowiazują treści z tekstów obligatoryjnych oraz treści obecne na zajęciach.

Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie z poniższą skalą:

 • bdb: 91-100pkt
 • db+: 81-90pkt
 • db: 71-80pkt
 • dst+: 61-70pkt
 • dst: 51-60pkt
 • ndst: nie więcej niż 50pkt

Jeśli pod koniec semestru, po teście końcowym, będzie Wam brakować punktów do zaliczenia, to zrobimy zaliczenie poprawkowe. Na takowym obowiązuje materiał z całego semestru, z którego trzeba będzie uzyskać co najmniej 61% by ćwiczenia zaliczyć pozytywnie.