Research

Publications

 • Wyrwa, M. (2022). Does the folk concept of phenomenal consciousness exist? Diametros 19 (71), 46–66. .
 • Ras, M., Wyrwa, M., Stachowiak, J., Buchwald, M., Nowik, A. M., & Kroliczak, G. (2022). Complex tools and motor-to-mechanical transformations. Scientific Reports, 12(1), 8041. .
 • Wyrwa, F., Wyrwa, M. (2022). Twardy reset – edukacja po pandemii [w:]: B. Niemierko i M. K. Szmigel (red.), Diagnozowanie kształcenia w edukacji stacjonarnej i zdalnej (173–181), Kraków: Grupa Tomami.
 • Wyrwa, F., Wyrwa, M. (2021). Edukacja w kryzysie? I co dalej? [w:] B. Niemierko i M. K. Szmigel (red.), Zdalna i bezpośrednia diagnostyka edukacyjna (31–39), Kraków: Grupa Tomami.
 • Wyrwa, F., Wyrwa, M., Wilkus-Wyrwa A. (2020). Wyzwania nauczania zdalnego. Perspektywa nauczyciela i ucznia. [w:] B. Niemierko i M. K. Szmigel (red.), Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej (363–381), Kraków: Grupa Tomami.
 • Wyrwa, M. (2018). Własna a cudza świadomość. Próba wyjścia z naukowego labiryntu świadomości na przykładzie filozofii eksperymentalnej. [w:] G. Króliczak, K. Łastowski, Ł. Przybylski, P. Przybysz, M. Urbański (red.), Filozof w krainie umysłów. Profesorowi Andrzejowi Klawiterowi w darze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 35–53.
 • Wyrwa, F., Wilkus-Wyrwa, A., Wyrwa, M. (2018). Całość w edukacji to coś więcej niż suma szczegółów. [w:] B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli. Kraków: Grupa Tomami, 65–75.
 • Wyrwa, M. (2016). Świadomość w kontekstach klinicznych. Zaburzenia, diagnostyka, problemy. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu 9(8), 48–60. doi:10.14746/skfu.2015.9.1.04
 • Wyrwa, M. (2015). Czytanie świadomości zaburzonej i niezaburzonej. [w:] 10 Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 72–82.
 • Wyrwa, M. (2014). Świadomość minimalna w codziennych kontekstach. [w:] 9 Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 47–52.
 • Wyrwa, M. (2012). Świadomość fenomenalna. Rozważania nad argumentem z pojmowalności. Preteksty 1, 67–73.

Non-academic publications

 • (2022). Strategia Oświatowa Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2026
 • (2020). Wyzwania nauczania zdalnego. Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego 17(1309), 54-57.

Under review and drafts

 • Poznawcza rola eksperymentów myślowych na przykładzie filozofii umysłu (drafting)
 • Codzienna atrybucja świadomości (under review)
 • A more ordinary ordinary view of the ‘what it is like’-talk (under review)
 • The good and the bad about the phenomenal stance (under review)