Contents

Wstęp do filozofii 2023/2024 (ćwiczenia)

Informacje ogólne

Informacje na tej stronie dotyczą ćwiczeń, nie wykładu (kliknij)

Informacje na tej stronie dotyczą ćwiczeń z WdF, uzupełniających wykłady prof. A. Wiśniewskiego.

WdF realizowane jest na pierwszym semestrze licencjackich studiów z kognitywistyki na UAM (30h wykładów, 15h ćwiczeń).

Masz trudności technologiczne, psychologiczne i/lub inne? (kliknij)

Jeśli doświadczasz kryzysu emocjonalnego i niepokoju z racji na sytuację pandemiczną, Wydział Psychologii i Kognitywistyki oferuje bezpłatne wsparcie i konsultacje psychologiczne .

Jeśli czujesz, że studiowanie Cię przerasta, że napotykasz problemy ponad swoje siły i umiejętności, możesz zwrócić się do psychologicznego konsultanta do spraw trudności w studiowaniu .

Jeśli przechodzisz przez gorszy okres lub potrzebujesz wsparcia z innego powodu, nie bój i nie wstydź się zasięgnąć pomocy psychologicznej .

Jeśli masz trudności technologiczne lub zdrowotne, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające realizowanie przedmiotu, proszę skontaktuj się ze mną celem wypracowania planu Twojego uczestnictwa w zajęciach.

 • Dyżur we wtorki 11-14 i środy 8:00-10:00 w bud. AB, p. 110. W inne dni jestem niedostępny w sprawach dydaktycznych (mogę odpisać/być, ale nic pewnego),
 • Kontakt pod michal.wyrwa [at] amu.edu.pl lub wiadomość na MS Teams: mw34272.
 • Każda grupa zajęcia ma raz na dwa tygodnie! W pierwszym cyklu zajęć gr. 1 i 2, a w drugim gr. 3 i 4.

Teksty do przeczytania są dostępne tutaj.

Zajęcia

1. O filozofii + organizacja (11.10/18.10)

 • (dla zainteresowanych) Williamson, T., O co chodzi w filozofii? Od zdziwienia do myślenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

2. Co poznajemy a co istnieje (8.11/15.11)

 • Russell, B., Problemy filozofii, 1995, r. 1. Zjawisko a rzeczywistość i r. 2 Istnienie materii.

3. Platon i spór o uniwersalia (22.11/29.11)

 • Platon, Państwo, fragmenty 514-518C (alegoria jaskini).
 • Ajdukiewicz, K., Zagadnienie i kierunki filozofii, fragment r. 3 o uniwersaliach.
 • Quine, W.O., Różności. Słownik prawie filozoficzny, hasło ‘Uniwersalia’.
 • Murawski, R., Filozofia matematyki. Zarys dziejów, 2001, s. 176-181 (o przedmiotach matematycznych).

4. Jak wątpić medytując (6.12/13.12)

 • Descartes, R., Medytacje o filozofii pierwszej, medytacja 1 i 2.

5. Poznanie w wersji legacy i trochę świeższej (20.12/3.01)

 • Hume, D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, fragmenty r. 2, 3 i 7.
 • Morton, A., Przewodnik po teorii poznania, fragmenty r. 2.

6. Prawda a nauka (10.01/17.01)

 • Tarski, A., ‘Prawda i dowód’, Scientific American 220, 1969, fragmenty.
 • Warburton, N., Filozofia od podstaw, 1999, r. 5.

7. 😈 Kolokwium 😈 (24.01 – wszystkie grupy)

8. Kolokwium poprawkowe (31.01 – wszyscy potrzebujący)

Polityka oceniania i (nie)obecności

Na spotkaniach trzymajcie się swoich grup USOSowych.

Nieobecności
Jednorazowe nieobecności nie stanowią problemu, ale częstsze już tak: w trosce o jakość Waszej partycypacji w zajęciach i tego, co możecie z nich wynieść, zaliczenie przedmiotu może być w takim przypadku bardziej kłopotliwe. 2 i 3 nieobecność skutkuje koniecznością odrobienia zajęć na dyżurze. Więcej niż 3 nieobecności oznaczają niezaliczenie zajęć.

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, z czego:

 • Kolokwium – do 80 pkt
 • Zadania domowe – do 20 pkt

Skala ocen przedstawia się następująco:

 • 50-59 pkt dostateczny
 • 60-69 pkt dostateczny+
 • 70-79 pkt dobry
 • 80-89 pkt dobry+
 • 90-100 pkt bardzo dobry

Jeśli pod koniec semestru, po kolokwium, będzie Wam brakować punktów do zaliczenia, to zrobimy kolokwium poprawkowe. Na takowym trzeba będzie uzyskać co najmniej 61% by ćwiczenia zaliczyć pozytywnie.